Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Ταυτότητα

Η ιστοσελίδα digitalnode.gr αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο Digital Node Agency που εδρεύει στα Λασταίικα, Ηλείας.

Εισαγωγή

Η ακόλουθη δήλωση Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου αφορά τον διαδικτυακό τόπο digitalnode.gr. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται το digitalnode.gr αποδέχεται πλήρως τους κάτωθι Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου, όπως διατυπώνονται ρητώς παρακάτω, αποτελούν μία συμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών του διαδικτυακού τόπου digitalnode.gr και του επισκέπτη, και δεν δεσμεύουν παρά μόνο αυτούς.

Οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου digitalnode.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

Ωστόσο, καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Χρήση Cookies

Τι είναι τα cookies και γιατί χρησιμοποιούνται;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται ως ανώνυμες πληροφορίες στον περιηγητή (browser) κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

Η λειτουργία που επιτελούν είναι να ενημερώνουν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης για την προηγούμενη δραστηριότητά του και να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του.

Κατά αυτόν τον τρόπο βοηθούν στην ομαλότερη λειτουργία του ιστοτόπου και την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης του τελικού χρήστη, κάθε φορά που αυτός επιστρέφει στον ιστότοπο.

Ποια είδη cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο digitalnode.gr;

• Cookies Λειτουργικότητας Ιστοτόπου:

Χρησιμοποιούνται για την ταχύτερη εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστοτόπου.

Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία με τα οποία θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη/αναγνώστη ή να αποθηκευτεί το ιστορικό των σελίδων που έχει επισκεφτεί.

• Cookies Συμπεριφοράς Χρήστη και Ανάλυσης Απόδοσης & Στατιστικών:

Ανήκουν στην κατηγορία third-party cookies.

Αυτά τα cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται για την καταγραφή μετρήσεων και στατιστικών επισκεψιμότητας του ιστοτόπου με διαδικτυακά εργαλεία της Google όπως το Google Analytics.

Πρόκειται για cookies που βοηθούν στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τα ενδιαφέροντα και την προέλευση των επισκεπτών, παρέχοντάς στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές του ιστοτόπου τη δυνατότητα για συνεχή βελτίωση του περιεχομένου.

Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία με τα οποία θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη/αναγνώστη ή να αποθηκευτεί το ιστορικό των σελίδων που έχει επισκεφτεί, και διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google.

• Cookies Αποδοχής Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου:

Χρησιμοποιούνται για την προβολή μηνύματος στον χρήστη σχετικά με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου του ιστοτόπου και την αποθήκευση της συναίνεσής του, κατά την πρώτη επίσκεψή του στον ιστότοπο ή όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 90 ημερών (Η συναίνεση του χρήστη αποθηκεύεται για 90 ημέρες).

Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία με τα οποία θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη/αναγνώστη ή να αποθηκευτεί το ιστορικό των σελίδων που έχει επισκεφτεί.

Πολιτική Απορρήτου

• Προσωπικά Στοιχεία που συλλέγουμε

Με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας και της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο επισκέπτης καλείται να δηλώσει μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου (προαιρετικά), την επωνυμία της επιχείρησής του (προαιρετικά) καθώς και το ονοματεπώνυμό του. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση της υποβολής μηνύματος επικοινωνίας ή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες του ιστοτόπου και οι διαχειριστές του digitalnode.gr δεσμεύονται στη χρησιμοποίηση των παραπάνω στοιχείων αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία και την κατανόηση των αναγκών του εκάστοτε χρήστη.

Τα προσωπικά στοιχεία του κάθε χρήστη που συμπληρώνει τις παραπάνω φόρμες διαγράφονται αυτόματα μετά το πέρας 15 ημερών. Ωστόσο, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, να αιτηθεί τη διαγραφή των στοιχείων που έχει δηλώσει κατά την επικοινωνία του με το digitalnode.gr, σε περίπτωση που επιθυμεί η διαγραφή αυτή να γίνει νωρίτερα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 72 ώρες και ο χρήστης, εφόσον επιβεβαιώσει το αίτημά του, ακολούθως ενημερώνεται για την επιτυχή διαγραφή των στοιχείων του.

• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου digitalnode.gr διαφυλάσσουν τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύνανται να τα μεταβιβάσουν σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές όταν αυτό ζητηθεί.

Οι διαχειριστές δύνανται, για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, να μελετούν το σύνολο των ανώνυμων στοιχείων που οι χρήστες συναινούν να μοιράζονται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

1) Την αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου του digitalnode.gr κατά την πρώτη είσοδό τους στον ιστότοπο

2) Την εκ νέου συναίνεσή τους έπειτα από το πέρας των 90 ημερών (όταν δηλαδή παρέλθει το χρονικό διάστημα αποθήκευσης της συναίνεσης του χρήστη) και

3) Την εκ νέου συναίνεσή τους έπειτα την οποιαδήποτε αλλαγή των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου

• Σύνδεσμοι (Links)

Ο διαδικτυακός τόπος digitalnode.gr περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του digitalnode.gr, και συνεπώς το ennovate.gr δεν είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων κατά την πλοήγησή σας σε αυτούς.

Το digitalnode.gr περιέχει αυτούς τους συνδέσμους για την βελτίωση της εμπειρίας των και ενημέρωση των επισκεπτών κατά την πλοήγησή τους.

Η ενσωμάτωση εξωτερικών συνδέσμων δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση από τo digitalnode.gr για τους τους διαδικτυακούς τόπους στους οποίους οι σύνδεσμοι αυτοί οδηγούν.

• Πνευματικά Δικαιώματα (Copyrights)

Τα πρωτότυπα κείμενα, τα κατατεθέντα σήματα (trademarks) και τα λογότυπα που δημοσιεύονται και χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο digitalnode.gr αποτελούν αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyrights) των νόμιμων κατόχων τους και προστατεύονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καθορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και λογοκλοπής:

Νόμος 2121/1993 – 4531/2018 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΦΕΚ Α/25/1993 – Θέση σε ισχύ: 04.03.1993)

Εθνικός Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Άρθρο 69 του Ν.2121/1993, ΠΔ311/1994 (ΦΕΚ A/165/1994), άρθρο 8 παρ. 13 και 14 του Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α/217/1997), άρθρο 7 παρ. 13 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ Α/84/2000) και άρθρο 46 παρ. 9 – 13 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ Α/219/2010)

Περισσότερα εδώ.

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου digitalnode.gr μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό του ιστοτόπου μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση και μόνο.

Η αυθαίρετη αντιγραφή, τροποποίηση, ιδιοποίηση, έκδοση, μετάδοση ή πώληση, με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του άνωθεν περιεχομένου, χωρίς παράθεση πηγής ή χωρίς την έγγραφη ή προφορική συναίνεση από τους ιδιοκτήτες του digitalnode.gr, αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα και διώκεται νομικά.

Οι ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου digitalnode.gr και οι εκάστοτε κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων, δύνανται να κινηθούν νομικά εναντίον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου παραβιάζει την παραπάνω νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή ένσταση σε ό,τι αφορά τους παραπάνω Όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου ή για οποιαδήποτε διαπίστωση νομικών ή ηθικών θεμάτων που σχετίζονται με τον ιστότοπο digitalnode.gr, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εδώ.

Με εκτίμηση, digitalnode.gr

Scroll to Top